Demonstration of conservation agriculture by using a Zambian chaka hoe @ Kikwe plot, Arumeru district, Arusha – Tanzania. Conservation agriculture is one of climate change adaptation measure.
Mafunzo kwa vitendo ya kilimo hifadhi kwa kutumia aina ya jembe la asili ya Zambia lijulikanalo kama chaka eneo la Kikwe, wilaya ya Arumeru, Arusha – Tanzania. Kilimo hifadhi ni mbinu mojawapo ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi.

About Author

Connect with Me: