Field visit and supportive supervion of the Kilimo Endelevu Project interventions at Olchorovos village, Arumeru district, Arusha Tanzania. The Kilimo Endelevu Project is implemented by IDP, RECODA and MVIWAARUSHA.
Kutembelea na kutoa ushauri wa kitaalam katika shughuli za mradi wa Kilimo Endelevu katika kijiji cha Olchorovos, wilaya ya Arumeru, mkoa wa Arusha Tanzania. Mradi wa Kilimo Endelevu unatekelezwa na IDP, RECODA na MVIWAARUSHA.
Demonstration of conservation agriculture by using a Zambian chaka hoe @ Kikwe plot, Arumeru district, Arusha – Tanzania. Conservation agriculture is one of climate change adaptation measure.
Mafunzo kwa vitendo ya kilimo hifadhi kwa kutumia aina ya jembe la asili ya Zambia lijulikanalo kama chaka eneo la Kikwe, wilaya ya Arumeru, Arusha – Tanzania. Kilimo hifadhi ni mbinu mojawapo ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi.

Crop-livestock integration is one of the Kilimo Endelevu project interventions. RECODA facilitates the distribution of dairy goats at Marurani village, (Future group), Arumeru district, Arusha Tanzania for multiplication and distribution to individual farmers through solidarity chain